Burs Yönetmeliği

İstanbul Düzceliler Derneği, tüzükte yazılı amaçlarından birisi olan ve yükseköğrenim gören
öğrencilere burs fonu kurmuş ve aşağıdaki şartlarla bir burs yönetmeliği oluşturmuştur.

BURSİYERLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Düzce ile bağı olmalı (Düzce doğumlu, anne veya babası Düzce doğumlu, Düzce’de ikamet
eden, Düzce’de ortaöğretimini tamamlamış kişiler Düzce ile bağı var sayılır. Düzce ilçeleri de
dahil).

3. Derneğimiz bursları, İstanbul ili içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri için geçerlidir.

4. Çalışkan ve maddi desteğe muhtaç olmalıdır. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi
desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya
özel kurumdan maaş, ücret almamak.

5. Sigara içen veya madde bağımlısı olan öğrenciler burslarımızdan yararlanamaz.

6. Özel ve Vakıf üniversiteleri, açık öğretim, ön lisans, lisansüstü, uzaktan öğretim lisans
programlarında okuyanlar ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler burslarımızdan yararlanamaz.

7. Burslar bir öğretim yılı olup 7 ay üzerinden tahsis edilir. İkinci ve müteakip yıllarda da devam
edip etmeyeceği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

8. Burs tutarı öğrencinin banka hesabına (IBAN numarasına) yatırılır.