BURS YÖNETMELİĞİ

İstanbul Düzceliler Derneği, tüzükte yazılı amaçlarından birisi olan ve yükseköğrenim gören öğrencilere burs fonu kurmuş ve aşağıdaki şartlarla bir burs yönetmeliği oluşturmuştur. BURSİYERLERDE ARANACAK...