İstanbul Düzceliler Derneği, tüzükte yazılı amaçlarından birisi olan ve yükseköğrenim gören öğrencilere burs fonu kurmuş ve aşağıdaki şartlarla bir burs yönetmeliği oluşturmuştur.

BURSİYERLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR :

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Düzce ile bağı olmalı (Düzce doğumlu, anne veya babası Düzce doğumlu, Düzce’de ikamet eden, Düzce’de ortaöğretimini tamamlamış kişiler Düzce ile bağı var sayılır. Düzce ilçeleri de dahil).

3. Derneğimiz bursları, İstanbul ili içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri için geçerlidir.

4. Çalışkan ve maddi desteğe muhtaç olmalıdır. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret almamak.

5. Sigara içen veya madde bağımlısı olan öğrenciler burslarımızdan yararlanamaz.

6. Özel ve Vakıf üniversiteleri, açık öğretim, ön lisans, lisansüstü, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler burslarımızdan yararlanamaz.

7. Burslar bir öğretim yılı olup 7 ay üzerinden tahsis edilir. Müteakip öğretim yıllarında da devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

8. Burs tutarı öğrencinin banka hesabına (IBAN numarasına) yatırılır